Varför skall man satsa på datautfodringsanläggning?

Anders