Här följer bilder på en av våra teststationer. Det är en variant där fåren går in och backar ut gjord med hjälp av standardgrindar. En väldigt enkel automat som passar bra i en mindre besättning, det får inte vara för stort tryck av djur bakom. Vi har haft problem med att läsaren känner av halsband utanför därför har vi fått sätta en grind “på skrå” utanför. Automaten rymmer 60 kg.

Det kan se lite provisoriskt ut men vi håller på att lära oss!